Ilość odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Szukaj

Start Akty prawne
Akty prawne
Regulamin Koła Drukuj

Regulamin Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego, działającego

w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Nowym Sączu


§1

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 1990r. o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr l990.65.385), ,,Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego" jest uczelnianą organizacją studencką i zostało wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich.

 

2. Używany w Regulaminie skrót KNRR odnosi się do Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego działającego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61.

 

3. W kolejnej części Regulaminu pojawiać się, będzie skrót IE, oznaczający Instytut Ekonomiczny.

 

4. W dalszej części niniejszego opracowania będzie używany skrót PWSZ, oznaczający Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, której Rektorat mieści się przy ulicy Staszica 1, w Nowym Sączu.

 

Więcej…
 
Statut Koła Drukuj

Statut Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego

działającego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Nowym Sączu

Koto Naukowe Rozwoju Regionalnego, zwane w dalszej treści „ Kołem", zostało

utworzone 26 października 2001 roku w porozumieniu z Instytutem Ekonomicznym

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

1. Postanowienia ogólne.

2. Misja, cele i zadania Kola.

3. Członkostwo w Kole. Prawa i obowiązki Członków Koła.

4. Władze Koła.

5. Opiekun Koła.

6. Finansowanie działalności.

7. Rozwiązanie Koła.

8. Postanowienia końcowe.

 

Więcej…