Ilość odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Szukaj

Start Dotychczasowa działalność Działalność 2005
Działalność 2005 Drukuj

 

Działalność Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego w roku 2005

 

01 - 03 marzec 2005r.

Członkowie KNRR uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych, której tematem były "Współczesne problemy europejskich metropolii". Odbyła się ona w miejscowości Zachełmie koło Jeleniej Góry. Zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej ALIQUANTA działające przy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W konferencji udział wzięli obok studentów AE z Wrocławia także studenci Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Świętokrzyskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Zaprezentowanych zostało 11 referatów o bardzo szerokim zakresie tematycznym obejmującym problemy ekonomiczne, społeczne, infrastrukturalne, przestrzenne a nawet ekologiczne.

Reprezentanci naszego Koła zaprezentowali następujący referat:

 • "Strategia rozwoju miasta Nowy Sącz na lata 2004-2013"
  Joanna Mirek, Grzegorz Marcisz

 

26 kwiecień 2005r.

Z inicjatywy członków Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego zorganizowany został naukowo-integracyjny wyjazd członków Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego, Koła Naukowego Marketer oraz Koła Turystycznego Kuklik, funkcjonujących przy Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu   na spotkanie z władzami gminy Rytro.

Sesji przewodniczył Wójt gminy Rytro- Pan Władysław Wnętrzak a oprócz członków Kół Naukowych, opiekuna KNRR dr Marka Reichela uczestniczyła w nim także
Pani mgr Danuta Okoń- Wicedyrektor Instytutu Ekonomicznego.

Celem spotkania było zapoznanie się z podejmowanymi w gminie działaniami w zakresie planowania rozwoju lokalnego, współpracą gminy z Władzami Popradzkiego Parku Krajobrazowego, bieżącymi oraz planowanymi inwestycjami oraz promocją regionu.

Podjęta tematyka jest zbieżna z zainteresowaniami studentów, którzy brali udział w spotkaniu. Wizyta ta pozwoliła studentom poszerzyć wiedzę na omawiane tematy oraz stworzyła solidne podstawy umożliwiające pisanie różnego rodzaju prac o gminie Rytro.

 

20 - 21 maj 2005r.

Udział w III Sympozjum Kół Naukowych pt.  „Szanse rozwoju i promocja polskich regionów po przystąpieniu do UE.’’ Konferencja odbyła się w Katedrze Gospodarki Regionalnej - Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W trakcie tej imprezy reprezentanci Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego wygłosili następujące referaty:

 • Wykorzystanie funduszy unijnych w powiecie i gminie Limanowa’
  Monika Jonik, Joanna Orzechowska
 • „Rozwój turystyki w gminie Rytro’’
  Agnieszka Lubińska, Anna Wójtowicz
 • „Szanse rozwoju szkolnictwa wyższego na terenie Nowego Sącza’’
  Urszula Szczecina, Marta Zygmunt

Ponadto w roku 2005 członkowie naszego Koła wykazali się aktywną pomocą dla Władz PWSZ w opracowywaniu strategii jej rozwoju na najbliższe lata. W tym celu zgromadzone zostały potrzebne informacje, dotyczące m.in: czynników społeczno-gospodarczych, demografii, szkolnictwa, warunków życia, kultury, ochrony środowiska czy turystyki.

W celu zilustrowania możliwości rozwoju uczelni wyższych na Sądecczyźnie przeprowadzono ankietę, która zobrazowała poziom wiedzy i zainteresowania uczelniami wyższymi przez osoby zamieszkujące ten teren. W ankiecie wzięli udział uczniowie uczęszczający do szkół zlokalizowanych w powiecie nowosądeckim, limanowskim, gorlickim oraz w powiecie Nowy Sącz.