Ilość odwiedzających

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Szukaj

Start Dotychczasowa działalność Działalność 2008
Działalność 2008 Drukuj

Działalność Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego w roku 2008

14 – 15 marzec 2008r.

Zorganizowanie warsztatów naukowych połączonych z wyjazdem integracyjnym w Starym Sączu. Celem spotkania było nawiązanie współpracy z Władzami Miasta
i Gminy Stary Sącz oraz zapoznanie się z podejmowanymi w Mieście i Gminie działaniami w zakresie planowania rozwoju lokalnego, bieżącymi oraz planowanymi inwestycjami oraz promocją regionu. Sesji przewodniczył Burmistrz Starego Sącza Pan Marian Cycoń.

 

17 kwiecień 2008r.

Członkowie Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego tj. Justyna Poręba, Alina Poręba, Agnieszka Kołbon, Marzena Pustułka, Mateusz Sawulski, Marzena Rosiek, Małgorzata Radziak (obok innych kół naukowych) prezentowali cele działalności Koła, dotychczasowe osiągnięcia jak również najbliższe plany  działalności, zapraszając jednocześnie do współpracy wszystkich chętnych.

 

9 – 11 maj 2008r

Zorganizowanie VI Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych pt. „Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów”, które odbyło się w Nowym Sączu w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Jagiellońskiej 61.

Referaty przedstawicieli Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego:

 • „Rola młodzieży w kształtowaniu wizerunku Polski
  Justyna Poręba, Marzena Pustułka
 • „Wpływ Euro 2012 na rozwój i wizerunek Polski”
  Adam Pogwizd, Dawid Michalik, Alina Poręba, Agnieszka Kołbon
 • „Wykorzystanie narzędzi marketingu terytorialnego w Małopolsce”
  Ewa Cisowska, Paweł Rosiek, Monika Cieślik

 

Pierwszego dnia nastąpiło uroczyste rozpoczęcie sympozjum w Sali kinowej „Krokus”.

Na wstępie zostało oficjalne powitanie gości przez:

 • JM prof. dr hab. inż. Zbigniewa Ślipka, Rektora PWSZ w Nowym Sącz
 • prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza, Dyrektora IE PWSZ w Nowym Sączu

Później nastąpiło otwarcie sesji i wystąpienia Honorowych Patronów:

-       prof. dr hab. Andrzeja Szromnika, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UE w Krakowie

-       Dr inż. Mariusza Cygnara, Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia PWSZ w Nowym Sączu

Po uroczystym otwarciu nastąpiła prezentacja 4 referatów przygotowanych przez studentów z Kół Naukowych PWSZ w Nowym Sączu, AE w Poznaniu oraz UE w Krakowie:

 • „Rola młodzieży w kształtowaniu wizerunku Polski“
  Justyna Poręba, Marzena Pustułka, Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego PWSZ Nowy Sącz
 • „Miejskie portale internetowe jako sposób realizacji marketingu terytorialnego“
  Anita Stelmaszczyk, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, AE Poznań
 • „Internet jako medium komunikacji społecznej (badania wśród przedsiębiorców)“
  Katarzyna Rakoczy, Ewelina Rams, Koło Naukowe Marketer PWSZ Nowy Sącz
 • „Rola marketingu terytorialnego w rozwoju organizacji pozarządowych“
  Małgorzata Dańczura, Koło Naukowe Polityki Regionalnej, UE Kraków

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy przenieśli się do Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Jagiellońskiej 61, gdzie kontynuowano Sympozjum w trzech panelach tematycznych.

 

Panel I

- Kreowanie wizerunku regionu turystycznego

Prowadzący: mgr Piotr Lityński

W tym referat przedstawicieli KNRR:

„Wpływ Euro 2012 na rozwój i wizerunek Polski”

Adam Pogwizd, Dawid Michalik

 

Panel II

- Działalność marketingowa – promocja miasta i gminy

Prowadzący: mgr Artur Hołuj

 

Panel III

- Promocja w rozwoju terytorialnym i regionalnym

Prowadząca: dr Agata Niemczyk

W tym referat przedstawicieli KNRR:

„Wykorzystanie narzędzi marketingu terytorialnego w Małopolsce”

Ewa Cisowska, Paweł Rosiek

Wieczorem organizatorzy zabrali 100 – osobową grupę do Bartkowej, gdzie zadbali o akcent integracyjny, którym było wspólne ognisko. Oprócz studentów-uczestników konferencji wzięli w nim również udział absolwenci PWSZ- dawni członkowie Koła oraz kadry akademickiej PWSZ w Nowym Sączu. W sobotę 80-osobową grupa udała się na całodniową wycieczkę do Szczawnicy. Wycieczka umożliwiła gościom podziwianie uroków naszych okolic, relaks na łonie natury i pozwoliła zregenerować siły. Wieczór spędzony ponownie prze wspólnym ognisku pozwolił na podsumowanie konferencji.

Łącznie wygłoszonych zostało, aż 36 referatów podczas trwania całej Konferencji. Było to największe w Polsce Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych realizowane w ramach współpracy Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego z Kołem Naukowym Polityki Regionalnej z UEK Kraków oraz przy pomocy Koła Naukowego Marketer działającego przy Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

15 maj 2008r.

Udział i pomoc przedstawicieli Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego tj. Justyny Poręba, Marzeny Pustułki Adama Pogwizd, Dawida Michalik, Aliny Poręba i Agnieszki Kołbon w Festiwalu Nauki zorganizowanym w ramach obchodów 10–lecia Uczelni tj. w programie „Święta Nauki” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

 

10 – 13 wrzesień 2008r.

Pomoc członków Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego tj. Justyny Poręba, Aliny Poręba, Marzeny Pustułka, Agnieszki Kołbon i Bartłomieja Gryźlak przy organizacji XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju w ramach współpracy miedzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a Fundacją Instytutu Studiów Wschodnich. Forum Ekonomiczne w Krynicy – Zdroju jest międzynarodową konferencją, w której uczestniczy ok. 1800 przedstawicieli z 60 krajów świata. Misją odbywającego się od siedemnastu lat Forum Ekonomicznego jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskie j oraz ich sąsiadami.

23 grudzień 2008r.

Udział przedstawicieli KNRR Marzeny Pustułka, Justyny Poręba, Aliny Poręba, Agnieszki Kołbon, Adama Pogwizd oraz Dawida Michalika w akcji ,,Serce sercu", organizowanej przez Sądecką Fundację Rozwoju Wsi i Rolnictwa.